Skip to main content

Grupa Misie

GRUPA MISIE

jest to grupa dzieci najmłodszych

 Dzieci ok.  2,5 – 3  letnie łatwo ulegają zmęczeniu lecz szybko regenerują swe siły. Na krótko również potrafią skupić się na jednym przedmiocie, dlatego  pracując z dziećmi dbamy o to, by krótkotrwały wysiłek przeplatać częstym odpoczynkiem, umożliwiającym zmianę pozycji ciała i zaspokajającym potrzebę ruchu.

Duży nacisk kładziemy na czynności samoobsługowe oraz zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, które jest niezbędnym warunkiem równowagi psychicznej.  W tym celu prowadzimy obserwację zachowania dzieci , aby wiedzieć i orientować się, kiedy potrzebna jest ingerencja, kogo trzeba ośmielić, kogo pocieszyć lub też zachęcić do zabawy.

Rozpoznajemy dziecięce zainteresowania, przychodzimy z pomocą w razie potrzeby, sprawiedliwe rozstrzygamy spory. Wszystko to wychowuje dziecko, umacnia wzajemne więzi i poczucie bezpieczeństwa. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, ograniczamy ją jednak  wymaganiami racjonalnego trybu życia i koniecznością przestrzegania norm współżycia społecznego.

Dyscyplinujemy dzieci zgodne z ich możliwościami rozwojowymi w tym celu ustalamy najważniejsze zasady i zwyczaje obowiązujące w zabawie. Dzięki  naturalnej skłonności małego dziecka do naśladownictwa oraz  podatność na sugestie słowa małe dziecko chętnie podporządkowuje się wychowawcy stawiającemu wymagania w sposób łagodny ale stanowczy. Dziecko przyswajając sobie normy i reguły postępowania uczy się postępować zgodnie z nimi.

Małe dzieci chętnie bawią się samotnie lub we dwójkę. Nie potrafią jeszcze bawić się razem, choć chętnie obok siebie przebywają. Stopniowo uczymy dzieci wspólnych zabaw oraz zgodnej współpracy w grupie.  Codziennie z dziećmi prowadzimy zajęcia tematyczne, czytamy bajki, rozmawiając na temat ich bohaterów , uczymy  wierszy i piosenek, tańczymy. Dzieci dużo   rysują , malują,  wykonują proste czynności manipulacyjne. Chętnie układają proste układanki i kilkuelementowe puzzle.  Zachęcamy dzieci, by rozpoczęte czynności doprowadzały do końca.

Nasza praca z dziećmi przebiega w wielu obszarach a jej celem jest wykształcenie u dzieci następujących umiejętności:

W zakresie samoobsługi i kontaktów społecznych:

 • potrafi pozostać w przedszkolu bez towarzystwa najbliższych (mamy, taty… )
 • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, próbuje samodzielnie korzystać z toalety,
 • myje ręce nie mocząc ubrania i wyciera je ręcznikiem,
 • potrafi samodzielnie jeść, posługując się łyżką, widelcem, doskonali te umiejętność w zabawie i podczas posiłków,
 • stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne przedmioty,
 • jest pogodne podczas zabaw w grupie,
 • z drobną pomocą potrafi się ubrać, rozebrać, włożyć pantofle,
 • spokojnie odpoczywa i zasypia na leżaku,
 • bawi się obok rówieśników, jest otwarty na kontakt z dorosłymi,
 • sprząta zabawki po zabawie,
 • stara się regulować siłę głosu przechodząc od szeptu do głośnego mówienia.

 

W zakresie rozwoju fizycznego i motoryki

 • sprawnie chodzi, wykonuje skoki rytmiczne obunóż, biega, przekracza niewielkie przeszkody,
 • wchodzi po schodach krokiem dostawnym,
 • rzuca i łapie piłkę z niewielkiej odległości, toczy piłkę,
 • poprawnie trzyma łyżkę, kredkę,
 • rysuje linie proste, spiralne, 2,5- 3-latek potrafi zamknąć koło, rysuje bazgroty z elementami rysunku schematycznego,
 • buduje wieżę z 5 klocków, prosty model wg wzoru, konstrukcje dwuwymiarowe (brama),
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe.

W zakresie rozwoju procesów poznawczych (mowa, myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeżenia)

 • porównuje przedmioty zauważając wyraźne różnice; duża i mała piłka, krótki i długi pociąg,
 • wskazuje przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki (klucze, papier, zegarek itp.) ,
 • spostrzega, wyodrębnia i nazywa elementy ilustracji ,
 • nazywa zwierzęta hodowlane i domowe,
 • nazywa i wskazuje części ciała (noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy),
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok na, pod, za, przed i ich używa,
 • porównuje wielkość: długi, krótki, wysoki, niski,
 • próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami: dużo, mało,
 • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych, bez ich nazywania,
 • używa w działaniu czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób, zwierząt,
 • formułuje uogólnienia: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve − three =