Skip to main content

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne w przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu (grypy Biedronki i Krasnale) oraz raz w tygodniu  (grupa Misie). Miesięczna opłata wynosi 15 zł/miesiąc dla grup starszych oraz  5 zł/miesiąc dla grupy najmłodszej.

Zajęcia prowadzone są przez Pana Adriana Bochackiego – twórcę i założyciela  Dziecięcej Akademii Tańca BASE . Pan Adrian jest tancerzem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, instruktorem Fundacji Rozwoju Tańca ABAT –IDEA oraz trenerem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u dzieci poczucia rytmu, ruchu tanecznego i scenicznego.  W trakcie zajęć przekazywane są dzieciom informacje z zakresu dobrego wychowania, zwyczajów oraz  norm towarzyskich.

Zajęcia dla dzieci młodszych ( 2-4 lat)  mają charakter zabaw tanecznych w towarzystwie muzyki nowoczesnej , filmowej, bajkowej, klasycznej oraz instrumentów muzycznych  (tamburyno, bębenek).

Starsze dzieci uczą się podstawowych kroków tanecznych tańca towarzyskiego  (samba, chacha, rock&roll, walczyk), tańca nowoczesnego (hip –hop, funky, disco) a także tańca  ludowego  (poleczka, oberek krakowiak).

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne związane są z  kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.
Cele pracy logopedycznej:
1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Zajęcia logopedyczne dla naszych przedszkolaków odbywają się dwa – trzy razy w miesiącu  i prowadzone są zarówno w formie indywidualnej,  jak i grupowej.

 • Zajęcia indywidualne dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.  Zajęcia te organizowane są dla dzieci w wieku 4-6 lat u których występują  zaburzenia mowy, powodujące zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniające naukę;
 • Zajęcia grupowe dotyczą profilaktyki logopedycznej i biorą w nich udział wszystkie dzieci. Indywidualną opieką logopedyczną objęte zostają dzieci z zaburzeniami wymowy – po przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami, rodzicami oraz przeprowadzeniu badań wstępnych przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych. Proces ten jest  zaplanowany, zorganizowany, a efekty pracy są systematycznie kontrolowane.

Program pracy logopedy nastawiony  jest na wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i ich możliwości. Koncepcja programu eksponuje działalność skierowaną na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.

Program  zajęć logopedycznych w przedszkolu Smykolandia oprócz funkcji terapeutycznej – pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci.
W ramach programu prowadzi się  ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowe, ortofoniczne, logarytmiczne. Logopeda wykorzystuje w swej pracy  historyjki obrazkowe, zabawy i gry logopedyczne. Ich celem jest usprawnienie mowy, myślenia i ogólnego rozwoju dzieci. Ćwiczenia logopedyczne utrwalane są  przez nauczycieli w  codziennej pracy z dziećmi.

« 1 z 2 »

EKO-SMYKI – zajęcia ekologiczne

Edukacja ekologiczna dzieci jest podstawą i warunkiem do racjonalnego ich postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony.

Zajęcia Eko –smyków odbywają się raz w tygodniu i polegają na  uświadamianiu dzieciom potrzeb ochrony naturalnego środowiska, pobudzaniu ich wrażliwości na otaczający świat przyrody a także kształtowaniu nawyków proekologicznych.

Program zajęć dotyczy m. in.: ekonomicznego gospodarowania wodą, segregacji odpadów oraz zdrowego odżywiania. Dzieci biorą czynny udział w zabawach badawczych, doświadczeniach, obserwacjach, wykonują prace plastyczno-techniczne, śpiewają piosenki o tematyce ekologicznej.  Zajęcia ekologiczne  pokazują dzieciom piękno natury i uczą, jak ją chronić. Dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań zarówno w domu, jak i   na łonie natury.

Eko-smyki biorą również udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest  to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli,  organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz akcji ekologicznych.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia języka angielskiego w przedszkolu polegają na przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
Dzieci  w wieku przedszkolnym charakteryzuje:

 • duża ciekawość świata i chęć poznania tego co nowe,
 • plastyczność mózgu i narządów artykulacyjnych,
 • podatność na stymulację ( wzmocnienia), szczególnie w określonym kontekście sytuacyjnym, co przyczynia się do przyswajania języka obcego, a nie uczenia się go,
 • bogata wyobraźnia i brak wyuczonych schematów językowych sprzyjające twórczemu korzystaniu z języka obcego,
 • interferencyjność (wzajemny wpływ) w zakresie przyswajania języków, co oznacza tyle, że kontakt z językiem obcym może mieć pozytywny wpływ na rozwój mowy ojczystej, a wiedza w obszarze języka ojczystego może wspomagać przyswajanie języka obcego.

Dobrze, aby dziecko zaczęło oswajać się z językiem obcym jak najwcześniej, ponieważ im dłużej będzie mieć z nim  kontakt, tym ma większą szanse na osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie posługiwania się tym językiem w przyszłości.

W przedszkolu przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym przede wszystkim poprzez zabawę. Chcemy aby dzieci  kojarzyły język obcy jako pozytywne wyzwanie i  aby w dalszych etapach chętnie się go uczyły.

Nasza praca z dziećmi w zakresie nauki języka angielskiego polega na:

 • organizowaniu różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
 • wdrażaniu dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
 • wykorzystaniu krótkich form wierszowanych i piosenek,
 • opowiadaniu lub czytaniu wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

W nauce języka angielskiego korzystamy również z językowych  programów multimedialnych tablicy interaktywnej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + three =