Skip to main content

Plan dnia Krasnali

Ramowy plan dnia grupy krasnale w Smykolandi 6.30- 8.00 rozpoczęcie dnia w przedszkolu, schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy stolikowe, ortofoniczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, tematyczne. Zabawy w kącikach zainteresowań. 8- 8.30 porządkowanie sali, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania 8.30- 9.00 śniadanie, przestrzeganie zasad […]

Czytaj więcej

Krasnale – opis grupy

KRAKNALE grupa czterolatków Pracując z dziećmi czteroletnimi dużo uwagi poświęcamy usprawnianiu i doskonaleniu ich czynności  samoobsługowych, respektowaniu przez dzieci ustalonych wspólnie norm zachowania  oraz stosowaniu form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych. Uczymy ich wywiązywania się z zawieranych umów. Dbamy, by w czasie wspólnej zabawy i pracy panowała ciepła i miła atmosfera. Przedszkolaki codziennie  uczestniczą […]

Czytaj więcej